Zážitkový den "vyvolených"

03.10.2016 12:53

Hurá! Máme Žákovský parlament!

V měsíci září proběhly na naší škole volby do školního parlamentu, v kterých bylo zvoleno 12 zástupců z řad 4. – 9. třídy. Tito zvolení (Adéla Trojanová, Miroslav Kůs, Petra Sekyrová, Eliška Maříková, Eliška Čechová, Jan Janáček, Josef Zoch, Jan Baloušek, Jan Reindl a Denisa Filipová) budou mít možnost podílet se na dobrém klima školy, její atmosféře, zkusí si vypracovat a zrealizovat vlastní projekty, díky kterým by se jim ve škole více líbilo, a samozřejmě se budou zdokonalovat v umění komunikace, naslouchání a spolupráce.

I přesto, že se téměř všichni na škole znají, podnikli jsme 29. 9. výlet do Písku, který měl hlavní úkol – sloučit tyto žáky takovými zážitkovými aktivitami, při kterých by se skupina stmelila, popřípadě se ukázaly jejich budoucí role v parlamentu. Sladovna – galerie hrou pro nás připravila opravdu krásný pětihodinový program, při kterém jsme si užili spoustu zábavy. V Tiskařišti jsme se upatlali, na výstavě Play od Petra Nikla jsme hráli na zajímavé nástroje, v temném prostředí Mágů, snivců a motýlů jsme meditovali a v Loutkové akademii hráli pantomimu, divadlo, vodili loutky a zkoušeli si kostýmy. A aby toho nebylo málo, museli jsme ještě zajít do Laser Arena, kde se projevilo velitelské vedení žáků druhého stupně, kteří bez delšího rozmýšlení rozdělili všechny do týmů a měli to celé tzv. na starost.

Žákovský parlament se bude scházet jednou týdně a já věřím, že se k úkolům „vyvolení“ postaví hravě a zodpovědně.

Na fotky z výletu se můžete podívat v sekci Fotogalerie. https://zscehnice.rajce.idnes.cz/Zazitkovy_den_parlamentu_ZS_Cehnice/

Mia Habichová