O škole

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Školská rada (volby 8. a 11. 11. 2019)

Zastupitelé obce:           
Otmar Aleš
Ing. Pavel Dvořák

Zákonní zástupci:
Diana Uhrová
Václav Hule

Pedagogové:
Mgr. Šárka Koštelová
Mgr. Gabriela Jonášová