2021-11-26

GEOLOGICKÉ DĚJE / SPOLEČNÁ PREZENTACE

2021-11-19

HORNINOVÝ CYKLUS / PROCESY

2021-11-09

PETROLOGIE / HORNINY

2021-09(-10)

MINERALOGIE V PPT

I – PRVKY

MĚĎ lstanislavova

STŘÍBRO khavelcova

ZLATO kstolbova

ŽELEZO amiklas

DIAMANT jreindl

II – SULFIDY / SIRNÍKY

PYRIT amiklas

GALENIT dfilipova

III – HALOGENIDY / HALOVCE

IV – OXIDY / HYDROXIDY

KŘEMEN lstanislavova

V – KARBONÁTY / UHLIČITANY

DOLOMIT amiklas

KALCIT dfilipova

VI – SULFÁTY / SÍRANY

VII – FOSFÁTY / FOSFOREČNANY

TYRKYS kstolbova

VIII – SILIKÁTY / KŘEMIČITANY

IX – ORGANOLITY

2021-09-09

VLASTNOSTI MINERÁLŮ & POZNÁVAČKA

Video: https://youtu.be/te4cmJbSEeI 

Poznávačka (ilustrační foto + popisek na druhé straně):

2021-09-03

MINERÁLY & HORNINY

Video: https://youtu.be/DYOrePsZbME 

Práce v hodině: VZNIK MINERÁLŮ

Příprava na další hodinu / pokus: