Škola pro udržitelný život

Škola pro udržitelný život

Naše škola se zapojila do programu ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu “Rozvoj servisních projektů...
W4W: Obědy pro děti

W4W: Obědy pro děti

 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 62 288 Kč  období realizace 1. 9. 2023 – 30. 6. 2024 Projekt W4W: Obědy pro děti, realizovaný s podporou MŠMT, je jedním z projektů WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W). Ta pomáhá samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci...