Operační program JAK

Operační program JAK

 registrační číslo projektu 22_002/0000856-01  ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 1 303 703 Kč  období realizace 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025 Účelem dotace je: zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a...
Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 18 900 Kč  období realizace 9. – 12. 2022 Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnov Aktivita navazuje na Národní plán doučování. Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky...
W4W: Obědy pro děti

W4W: Obědy pro děti

 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 62 288 Kč  období realizace 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023 Projekt W4W: Obědy pro děti, realizovaný s podporou MŠMT, je jedním z projektů WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W). Ta pomáhá samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci...
EVVO – Samá voda

EVVO – Samá voda

 registrační číslo projektu 473-02-018/22  ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 67 000 Kč  období realizace 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023 Kurz je určen pro žáky 2. stupně. Zprostředkuje žákům pohled na základní podmínku života na Zemi optikou několika vědních oborů. Žáci...