Čtenářstvím k lepšímu učení žáků

Čtenářstvím k lepšímu učení žáků

Čtenářstvím k lepšímu učení žáků  období realizace květen 2021 – květen 2022 Komplexní vzdělávací program zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti  v rozsahu 136 vyučovacích hodin; které jsou rozloženy průběžně do období 2021 –...
EDU STEM

EDU STEM

EDU STEM  registrační číslo projektu ATCZ220  období realizace 1. 11. 2019 – 31. 10. 2022 A stránky projektu zvas.cz/vzdelavani/projekty/edustem  BADATELSKÝ KROUŽEK ZŠ CEHNICE www.zscehnice.cz/badatelsky-krouzek Education in Science,...
Šablony III – moderní vzdělávání v cehnicích

Šablony III – moderní vzdělávání v cehnicích

šablony III – moderní vzdělávání v cehnicích  registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017083  období realizace 01. 09 2020 – 31. 08 2022 A stránky projektu Projektové dny v MŠ, ZŠ Projektové dny mimo MŠ, ZŠ  Personální...
Impuls pro kariéru

Impuls pro kariéru

A stránky projektu Web projektu Asistenční poradenské centrum zabývající se rozvojem kariérového poradenství na školách, které propojuje studenty se...