EVVO – Samá voda

EVVO – Samá voda

 registrační číslo projektu 473-02-018/22  ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 67 000 Kč  období realizace 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023 Kurz je určen pro žáky 2. stupně. Zprostředkuje žákům pohled na základní podmínku života na Zemi optikou několika vědních oborů. Žáci...
Čtenářstvím k lepšímu učení žáků

Čtenářstvím k lepšímu učení žáků

Čtenářstvím k lepšímu učení žáků  období realizace květen 2021 – květen 2022 Komplexní vzdělávací program zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti  v rozsahu 136 vyučovacích hodin; které jsou rozloženy průběžně do období 2021 –...
Šablony III – moderní vzdělávání v cehnicích

Šablony III – moderní vzdělávání v cehnicích

šablony III – moderní vzdělávání v cehnicích  registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017083  období realizace 01. 09 2020 – 31. 08 2022 A stránky projektu Projektové dny v MŠ, ZŠ Projektové dny mimo MŠ, ZŠ  Personální...
Impuls pro kariéru

Impuls pro kariéru

A stránky projektu Web projektu Asistenční poradenské centrum zabývající se rozvojem kariérového poradenství na školách, které propojuje studenty se...