Nástroje pro oživení a odolnost – Digitální učební pomůcky pro MŠ

Nástroje pro oživení a odolnost

 registrační číslo projektu UZ 33086  ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU 27 300 Kč  období realizace 31. 1. 2022 – 31. 8. 2022 Účelem projektu je pořízení digitálních účebních pomůcek určených pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních...
Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

 období realizace 1. 1. 2022 – 31. 8. 2022 Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnov Aktivita navazuje na Národní plán doučování a částečně i tzv. letní kempy. Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím...
Čtenářstvím k lepšímu učení žáků

Čtenářstvím k lepšímu učení žáků

Čtenářstvím k lepšímu učení žáků  období realizace květen 2021 – květen 2022 Komplexní vzdělávací program zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti  v rozsahu 136 vyučovacích hodin; které jsou rozloženy průběžně do období 2021 –...