EVVO

Enviromentální výuka  u nás na škole

 

Co může nabídnout žákům?
Čím zaujme rodiče?
Co nabízí škole?
Čím může být nápomocna obci?
 

 
Učení se prožitkem

Vícedenní pobyty v ekolg.centru a v přírodě

září 2018 Novohradsko

Zajímavé přednášky a workshopy

Různé projekty

Plýtvání 2018

Hledání úspor


Snažíme se držet krok s dobou a informujeme okolí

Vnímáme své okolí a pomáháme mu