Projekty

Školní rok 2017/2018

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

partner: JČU v Českých Budějovicích
( Mgr. Rostislav Maroušek )
 

 

Projekt Společně to zvládneme - efektivní podpora a spolupráce ve škole.

OPVVV CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000186

Dokument - podklady k projektu

 

Projekt Moderní vzdělávání v Cehnicích (Šablony I.)

OPVVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001366

( chůva v MŠ

klub čtenářské gramotnosti, klub zábavné logiky v ZŠ)

 

Projekt BIG ATCZ5

informace k projektu BIG_Letacek_F2.pdf

 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017

MSMT-28402/2016

-rozvojový program

Uhrazení nákladů spojené s dopravou na plavecký stadion září - prosinec 2017 pro 1.stupeň ZŠ

 

 Projekt  Maják - síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/16_010/0000517

Síť center kolegiální podpory, která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie,aby motivovali a rozvíjeli zájem žáků o tyto předměty. Vybavení pomůckami pro předměty přírodních věd

 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II.etapa)

MSMT-21088/2017-1

rozvojový program

Uhrazení nákladů spojené s dopravou na plavecký stadion leden - červen 2018 pro 1.stupeň ZŠ

 

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Cehnice, okres Strakonice (IROP 47)

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003746

Vybudování odborných učeben, posílení vnitřní konektivity internetu a úprava zeleně. Podpora volnočasového vzdělávání.

 

Projekt Presto

Projekt PRESTO: PPP ČB: vzdělávání ped.pracovníků pro aktivní práci s třídním kolektivem jako prevence agresivních forem chování a jednání  (leden – červen 2017)

 

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

partnerSOŠ a SOU Písek              

účastníci: žáci 8. a 9. třídy ZŠ