Projekty

Školní rok 2017/2018

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

partner: JČU v Českých Budějovicích
( Mgr. Rostislav Maroušek )
 

 

Projekt Společně to zvládneme - efektivní podpora a spolupráce ve škole.

OPVVV CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000186

Dokument - podklady k projektu

 

Projekt Moderní vzdělávání v Cehnicích

OPVVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001366

( chůva v MŠ

klub čtenářské gramotnosti, klub zábavné logiky v ZŠ)

 

Projekt BIG ATCZ5

informace k projektu BIG_Letacek_F2.pdf

 

 Projekt  Maják

Vybavení pomůckami pro předměty přírodních věd

 

Projekt Presto

Projekt PRESTO: PPP ČB: vzdělávání ped.pracovníků pro aktivní práci s třídním kolektivem jako prevence agresivních forem chování a jednání  (leden – červen 2017)

 

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

partner: SOŠ a SOU Písek

( Mgr. Jindřich Hais )                účastníci: žáci 8. a 9. třídy ZŠ