Školní družina

Telefon: 380 426 108

Školní vzdělávací program ŠD - ŠVP ŠD 207.odt
Vnitřní řád ŠD - Vnitřní řád školní družiny 17.docx

 

Zápisním lístkem jste přihlásili Vaše dítě do školní družiny. Od té doby má Vaše dítě povinnost školní družinu navštěvovat. Na omluvení Vašich děti ze školní družiny, ještě jednou zdůrazňuji, žádám řádnou písemnou omluvenku.

 

Školní družina je otevřena: 

ráno od 6:15 h do 7:15 h

po vyučování od 11:15 h do 16:00 h

 

Poplatek za školní družinu:

září - prosinec 2018:  ranní                      160 Kč

                                       celodenní                400 Kč

 

leden - červen 2019:    ranní                  240  Kč

                                    celodenní      600 Kč

                                     

Platba se bude strhávat ze školní online pokladny v září 2018  a v lednu 2019.

 

Seznam věcí pro pobyt ve ŠD:

            - pití, svačinka

            - přezůvky, případně tepláky pro pobyt venku