Školní družina

Telefon: 380 426 108

Školní vzdělávací program ŠD - ŠVP ŠD 207.odt
Vnitřní řád ŠD - Vnitřní řád školní družiny 17.docx

 

Zápisním lístkem jste přihlásili Vaše dítě do školní družiny. Od té doby má Vaše dítě povinnost školní družinu navštěvovat. Na omluvení Vašich děti ze školní družiny, ještě jednou zdůrazňuji, žádám řádnou písemnou omluvenku.

 

Školní družina je otevřena: 

ráno od 6:15 h do 7:15 h

po vyučování od 11:15 h do 16:00 h

 

Poplatek za školní družinu na 1. pololetí:

obdrželi jste složenku, jen ranní ŠD - 200 Kč

                                     celodenní - 500 Kč

Platba se bude strhávat ze školní online pokladny.

Seznam věcí pro pobyt ve ŠD:

            - pití, svačinka

            - přezůvky, případně tepláky pro pobyt venku