Školská rada

seznam členů

 
Volby do školské rady 2016 - Volby ŠR.doc
Zápis ze školské rady - Zápis školské rady 27-10-2015.docx
 
 

 

Členové školské rady od 1.9.2018 (kontakty jsou ve složce seznam členů)

Diana Uhrová 

Ing.Milena Ďurišová 

Helena Sosnová 

Hana Filipová 

Mgr.Jana Grufíková 

Mgr.Martina Novotná 

Členové školské rady od 8.11.2016 

 

za obec: Helena Sosnová, Hana Filipová

za učitele: Mgr.Jana Grufíková, Mgr.Martina Novotná

za rodiče: Ing.Pavla Havelcová, Diana Uhrová

 

Členové školské rady od 12.1.2016

 

za obec: Helena Sosnová, Karel Maroušek
za učitele: Mgr.Jana Grufíková, Mgr.Jindřich Hais
za rodiče: Ing.Pavla Havelcová (předsedkyně), Diana Uhrová

 

 

19.1. 2015   změna složení školské rady:

 

                          nový člen školské rady za obec - Helena Sosnová

 

                          nový člen do školské rady za ZŠ - Mgr. Jana Grufíková

 

8.9. 2014 - Namísto Mgr. Kalousové byl zvolen do školské rady Mgr. Jindřich Hais

 

3. 3. 2013 - Školská rada byla seznámena s rozpočtem na rok 2014.

V pondělí 18. 11. 2013 se poprvé sešla nově zvolená školská rada, členové byli informováni o náplni práce, fungování a kompetencích školské rady. Byla zvolena předsedkyně Romana Peterková Pašková, místopředseda Jakub Kozlík a zapisovatelka Eva Kalousová, další členové jsou Iva Ondrišová, Pavla Havelcová a Karel Maroušek. Členové si prostudují školní řád a pravidla hodnocení žáků, v blízké době budou projednávat návrh rozpočtu na příští rok. Rodiče i žáci se mohou na všechny členy školské rady obracet s případnými návrhy, nápady a připomínkami k fungování škol