Školská rada

seznam členů

 
Volby do školské rady 2016 - Volby ŠR.doc
Zápis ze školské rady - Zápis školské rady 27-10-2015.docx

 

Členové školské rady od 8.11.2016 

 

za obec: Helena Sosnová, Hana Filipová

za učitele: Mgr.Jana Grufíková, Mgr.Martina Novotná

za rodiče: Ing.Pavla Havelcová, Diana Uhrová

 

 

Členové školské rady od 12.1.2016

 

za obec: Helena Sosnová, Karel Maroušek
za učitele: Mgr.Jana Grufíková, Mgr.Jindřich Hais
za rodiče: Ing.Pavla Havelcová (předsedkyně), Diana Uhrová

 

 

19.1. 2015   změna složení školské rady:

 

                          nový člen školské rady za obec - Helena Sosnová

 

                          nový člen do školské rady za ZŠ - Mgr. Jana Grufíková

 

 

8.9. 2014 - Namísto Mgr. Kalousové byl zvolen do školské rady Mgr. Jindřich Hais

 

3. 3. 2013 - Školská rada byla seznámena s rozpočtem na rok 2014.

 

Školská rada souhlasí s dodatkem ke školnímu řádu, který reaguje na opakovaný výskyt vší ve škole. Ve školním řádu bude zahrnuto, jak při zjištění vší u dětí mají postupovat rodiče a jaká opatření může provést škola.

 

 

    V pondělí 18. 11. 2013 se poprvé sešla nově zvolená školská rada, členové byli informováni o náplni práce, fungování a kompetencích školské rady. Byla zvolena předsedkyně Romana Peterková Pašková, místopředseda Jakub Kozlík a zapisovatelka Eva Kalousová, další členové jsou Iva Ondrišová, Pavla Havelcová a Karel Maroušek. Členové si prostudují školní řád a pravidla hodnocení žáků, v blízké době budou projednávat návrh rozpočtu na příští rok. Rodiče i žáci se mohou na všechny členy školské rady obracet s případnými návrhy, nápady a připomínkami k fungování školy.