Školní poradenské pracoviště

 

Výchovný poradce

Metodik prevence

 Psycholog 

Speciální pedagog

Sociální pedagog

Koordinátor inkluze

Školní asistent

 Dokumenty 

 
 

Školní poradenské pracoviště je spolufinancováno Evropskou unií v rámci projektu Společně to zvládneme – efektivní podpora a spolupráce ve škole.