Koordinátor inkluze

Mgr.Zuzana Drančáková

telefonní kontakt: 776 694 664

úřední hodiny: úterý 7.30 - 8.30

po telefonické domluvě individuální termín

 

Koordinátor inkluze zajišťuje následující činnosti:

  • koordinuje projekt v rámci zapojené školy, komunikuje s odborným týmem projektu;
  • koordinuje a řídí činnost Školního poradenského pracoviště, spolupracuje se všemi jeho odbornými pracovníky, pedagogickými pracovníky školy a školními asistenty;
  • vytváří podporu inkluzivního školního klimatu a inkluzivního vzdělávání;
  • spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky v rámci inkluzivního vzdělávání (inkluzivní strategie, principy, vhodné metody apod.);
  • provádí identifikaci, pojmenování a vyhodnocení případných „bariér“ inkluzivního vzdělávání na škole;
  • provádí návrh změn podporující inkluzivní vzdělávání a vyhodnocení úspěšnosti zaváděných změn;
  • koordinuje aktivity podporující osvětu inkluzivního vzdělávání;
  • spolupracuje s ostatními členy odborného projektového týmu na jednotlivých úkolech klíčových aktivit – dle potřeby vyplývající z realizace projektu (průběžné porady, odborná setkání pracovníků ŠPP)