Metodik prevence

Bc.Jan Starec

telefonní kontakt: 383 389 173

úřední hodiny: středa 12.15 - 13.00 

po telefonické domluvě je možný individuální termín

Úkoly školního metodika prevence

 • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče i vyučující
 • spolupracuje s vedením školy, úzce se školním psychologem, výchovným poradcem a třídními učiteli
 • dále předává doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně právní ochrany dětí, orgány místní samosprávy a správy, které danou problematiku mají v kompetenci, s dětským lékařem a v rámci prevence i s Městskou policií Č. Budějovice a PČR
 • v práci se snaží předávat nové poznatky a odborné informace podle aktuální potřeby i rodičům žáků školy
 • reaguje na osobní a rodinné problémy u žáků a snaží se o včasnou pomoc

Metodik se věnuje prevenci v oblastech:

 • závislostí na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku
 • gamblingu
 • záškoláctví
 • školního násilí
 • šikany a kyberšikany
 • všech forem vandalismu
 • školních krádeží
 • páchání trestných činů a přestupků
 • poruch příjmů potravy (bulimie, anorexie, obezita)
 • projevů rasismu, xenofobie a forem extremismu
 • působení sekt
 • prvních projevů syndromu týraného dítěte
 • zvládání nových a obtížných situací
 • sexuálně rizikového chování
 • nevhodných forem trávení volného času
 

Projekt NENECH TO BÝT

Naše škola se zapojila do projektu „Nenech to být“. Projekt poskytuje možnost anonymního nahlášení podnětu týkajícího se UBLIŽOVÁNÍ ( NĚCO, CO SE DÁ NAZVAT ŠIKANA ). Podnět může nahlásit žák, kterého daný problém tíží - je šikanován, ale i žák, který si všímá zmíněných projevů a vadí mu, že někdo ubližuje druhým.

KAM SE TEDY MŮŽETE OBRÁTIT?      https://nntb.cz/s/hykp3

Na stránkách https://nntb.cz existuje i možnost stažení aplikace, která byla vytvořena pro chytré telefony.

 

postup_pri_zjisteni_alkoholu_a_opl_ve_skole.pdf (283222)

skolni_plan_proti_tyranemu_nebo_sexualne_zneuzivanemu_diteti.pdf (274954)

skolni-program-proti-sikanovani-2014-2015.pdf (536606)

Metodický pokyn 2016 - Metodicky_pokyn_2016.pdf
 
Metodické doporučení, úvodní část - Metodicke_doporuceni_uvodni_cast.doc
 
směrnice 58, prevence šikany - sm-58-prevence_sikany.doc
 
směrnice 3 prevence rizikového chování -sm-03-prevence_rizikoveho_chovani.doc
 
 
Hodnocení  práce metodika prevence - MPP 2014_15 hodnocení.doc
 
Hodnocení  práce metodika prevence  - MPP 2015-16.doc
 
Hodnocení  práce metodika prevence  - MPP2016-17.doc