Výchovné poradenství

Mgr.Rostislav Maroušek

telefonní kontakt: 735 020 686

konzultační hodiny: úterý 12.15 - 13.00

po telefonické domluvě je možný individuální termín

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímací řízení 2019
 

Termíny přijímacích řízení pro školní rok 18/19 - ZDE

Přijímací řízení 2018/2019 Novela

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímací řízení 2018

Aktuální přihláška na střední školu - excelový soubor - ZDE

Vzorově vyplněná přihláška s popisky - ZDE

Odkaz na stránky ministerstva - o přihláškách

informace o přijímacím řízení - kompletní info 17/18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Video prezentace oborů z jihu Čech - ZDE

Výchovný poradce zajišťuje následující činnosti:

 • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
 • spolupracuje se školním psychologem, metodikem prevence, ostatními pedagogickými pracovníky a vedením školy
 • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, dětský diagnostický ústav, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
 • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
 • podílí se na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované
 • sleduje nadané žáky
 • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
 • zajišťuje poradenskou činnost pro vycházející žáky
 • zpracovává plán třídnických hodin
 
 
 
 
 
 

Volba povolání

Přijímací řízení 2017 - důležité datumy!

 Přijímací zkoušky 2017.pdf (743452)

www.infoabsolvent.cz - uplnatnění absolventů škol na trhu práce

přijímačky 2016.doc - přijímací řízení 2016

www.hledam-skolu.cz:

 Výhodyodkazu:       

 •  Získání  informací před přijímacím řízením o studijních oborech registrovaných SŠ
 •  Server volbou požadovaného studijního oboru vyhledá školy, které daný obor nabízejí.
 •  Zadáním, i jen části, názvu školy do fulltextu se údaje zobrazí
 • Po každém kole přijímacího řízení, po volbě „volná místa", aplikace vyhledá studijní obory,  které nejsou početně naplněny a žáci se tam mohou hlásit 
 • Žáci se dozvědí:  podmínky pro přijetí, počet přijímaných žáků,   základní údaje a kontakty střední školy

 


Hodnocení  práce výchovného poradce - Hodnocení práce VP 2015_16.docx
 
Hodnocení  práce výchovného poradce - Hodnocení práce VP 2014_15.docx