Úspěchy našich žáků

Účast Elišky Čechové na celostátní pěvecké soutěži v Brně.

Ve výtvarné soutěži Zvířátka v zimě  dívky z 8.a 9.třídy získaly 3.místo ve své katagorii.

Žáci 5.třídy         Hravě žij zdravě 2.místo v jihočeském kraji

Žáci 5.-9.třída     Putování malovanou krajinou ( oceněné Eliška Čehcová, Ester Vávrová)

Dopravní soutěž mladých cyklistů

okresní kolo DSMC ve Strakonicích       

1.místo I.kategorie

( z jednotlivců nejlepší: 1.místo Plenineger, 2. Čechová, 3.Vávrová z jednotlivců)

1.místo II.kategorie

( z jednotlivců nejlepší: 1.místo Šindelářová, 2.Havelec, 5 Štér z jednotlivců)

Krajské kolo Studená                                  

4.místo I.kategorie

(z nejlepších jednotlivců 4.místo Pleninger 4.nejlepší )

6.místo II.kategorie

7.-8.třída Celoroční republikový projekt Co2liga celkové 2.místo

Jan Janáček zvláštní cena poroty za práci a krásná videa do projektu.

 

Výtvarná soutěž Vánoční dárek

Každoročně vyhlašuje Městský úřad Strakonice předvánoční soutěž. Letos měla podtitul Vánoční dárek. Do soutěže se zapojily dívky z 9.třídy, které přišly s nápadem, že skvělým vánočním dárkem by bylo štěně. Áďa Trojanová, Kačka Průchová, Hanďa Tymlová a Bára Fišerová nejdřív vyrobily ze starých triček tělo psa, vycpaly jej skartovaným papírem a ze zbytků látek dotvořily vše ostatní. Psovi daly jméno Dáreček. S vtipným průvodním textem vepsaným do ohromné kosti ho vložily do krabice, odkud se náš Dáreček snažil dostat k budoucímu majiteli. Za svůj výkon dívky získaly 1.místo v kategorii žáků 2.stupně. Gratulujeme!
 

Výtvarná soutěž Čestický brambor

Letošním tématem výtvarné a literární soutěže Čestický brambor byl Pohádkový svět. Téma nám bylo blízké, proto jsme se letos také zapojili do výtvarné soutěže. V kategorii 6. - 9.třídy jsme obsadili hned dvě přední místa: Vojta Častoral ze 7.třídy získal 1.místo za malbu a koláž k pohádce Tři zlaté vlasy Děda Vševěda a dvojice Kim Kovář a Petra Vachtová z 8.třídy obsadily ve stejné kategorii také 1.místo za koláž draka. Gratulujeme!


Dopravní soutěž mladých cyklistů 2017

okresní kolo DSMC ve Strakonicích       

1.místo I.kategorie

( z jednotlivců nejlepší: 1.místo Michal Novák a Ester.Vávrová z jednotlivců)

1.místo II.kategorie

( z jednotlivců nejlepší: 1.místo Petr Havelec z jednotlivců)


Putování filmovou krajinou

3.kolo vyhrála Eliška Čechová

7.kolo vyhrála Hanka Tymlová, Kačka Průchová