Zápis

Test školní zralosti - test

Info k zápisu ve formátu doc - Zápis do první třídy pro školní rok 2018.docx

Kniha - Co před nástupem - Ebook (1).pdf

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

 

13.4. 2018 , 14:00 – 18:00 hodin

Pro koho?

·         pro děti narozené v období od 01. 09. 20011 do 31. 08. 2012

·         pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Jak na to?

  1. Domluvte si telefonicky termín,ať nemusíte dlouho čekat:

·         776 694 664

·         383 389 128

  1. Dostavte se se svým dítětem ve stanovenou hodinu do ZŠ a MŠ Cehnice.

3.                  Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.

4.                  Cizí státní příslušníci předloží pas a povolení k pobytu na území ČR

5.                  Vyplníte na místě zápisu : Žádost k zápisu, Zápisní list do 1. třídy

Odklad plnění povinné školní docházky……

§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

  1. Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit  k zápisu v řádném termínu zápisu.
  2. Rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky . Vyplněný podá zpět na vedení ZŠ a MŠ Cehnice  nejpozději do 31.5.2018.
  3. Rodič potřebuje pro své dítě vyjádření od pediatra a doporučení z PPP (to jsme schopni po včasné domluvě zařídit u nás ve škole).

Náhradní termín zápisu

Zavolejte na 776 69  46 64  nebo zašlete email  na zsmscehnice@seznam.cz, kde uvedete jméno dítěte, MŠ a kontakt na Vás a náhradní termín domluvíme individuálně.

Předškoláček , kterému bude 6 let až po 1.9. 2018……

  1. Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019.
  2. Musí mít doporučení :

·         pro děti , které dosáhnou věku 6 let do 31.12. 2018 - doporučení z PPP

·         pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31.12. 2018 – z PPP a od pediatra.

Co Vašim dětem nabídneme?

1. Každý prvňáček dostane od obce Cehnice školní pomůcky v hodnotě 1000Kč.

2. Skvělý kolektiv spokojených vyučujících. Přátelská atmosféra, příjemné klima.

3. Menší kolektiv s individuálnější péčí.

3. Angličtina již od 1. třídy (hravou formou vedený kroužek pro uchopení základů anglického jazyka)

4.  Nabídka mimoškolních aktivit.(pestrá nabídka školních kroužků)

5. Projekty, přednášky, divadelní představení, koncerty, sportovní soutěže ( získávání cen a ocenění)

6. Nadstandardní péče o žáky s SPU: úplné školské poradenské pracoviště (psycholog, speciální pedag, metodik prevnce, výchovný poradce….)

7. Aktivní školní družina .

8. Lyžařské výcviky.

9. Výukové zájezdy do zahraničí.

10. Týdenní výukové programy pro 1. i 2.stupeň.

11. Akce s rodiči.

12. Prevence proti sociálně patologickým jevům.

13. Aktivní zapojení  do žákovského parlamentu - spoluúčast na vytváření profilu školy.

14.Školní on line pokladna: dítě už nenosí do školy hotovost, přehlednost akcí

15.Internetová žákovská knížka: od 3.ročníku