Zápis

Test školní zralosti - test

Info k zápisu ve formátu doc - Zápis do první třídy pro školní rok 2019-20.docx

Kniha - Co před nástupem - Ebook (1).pdf

 

 

Zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

5.4. 2019, 14:00 – 18:00 hodin

Pro koho?

·         pro děti narozené v období od 01. 09. 20012 do 31. 08. 2013

·         pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Jak na to?

  1. Domluvte si telefonicky termín,ať nemusíte dlouho čekat:

·         776 694 664

  1. Dostavte se se svým dítětem ve stanovenou hodinu do ZŠ a MŠ Cehnice.
  2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.
  3. Cizí státní příslušníci předloží pas a povolení k pobytu na území ČR
  4. Vyplníte na místě zápisu : Žádost k zápisu, Zápisní list do 1. třídy

Odklad plnění povinné školní docházky……

§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

  1. Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit  k zápisu v řádném termínu zápisu.
  2. Rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky. Vyplněný podá zpět na vedení ZŠ a MŠ Cehnice  nejpozději do 31.5.2019.
  3. Rodič potřebuje pro své dítě

a)     vyjádření od pediatra nebo klinického psychologa

b)    doporučení z PPP nebo SPC.

Náhradní termín zápisu…..

Zavolejte na 776 69  46 64  nebo zašlete email  na zsmscehnice@seznam.cz, kde uvedete jméno dítěte, MŠ a kontakt na Vás a náhradní termín domluvíme individuálně.

Předškoláček , kterému bude 6 let až po 1.9. 2019……

  1. Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020.
  2. Musí mít doporučení :

·         pro děti , které dosáhnou věku 6 let do 31.12. 2019 - doporučení z PPP

·         pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31.12. 2019 – z PPP a od pediatra.

Co Vašim dětem nabídneme?

1. Každý prvňáček dostane od obce Cehnice školní pomůcky v hodnotě 1000Kč.

2. Skvělý kolektiv spokojených vyučujících. Přátelská atmosféra, příjemné klima.

3. Menší kolektiv žáků pro  individuálnější péči.

4. Angličtina již od 1.třídy (hravou formou vedený kroužek pro uchopení základů anglického jazyka)

5.  Nabídka mimoškolních aktivit (pestrá nabídka školních kroužků)

6. Projekty, akce, koncerty,akademie, sportovní soutěže – získávání cen a ocenění.

7. Nadstandardní péče o žáky s SPU:  školské poradenské pracoviště (psycholog, speciální pedagog, metodik prevence, výchovný poradce.)

8. Aktivní školní družina .

9. Lyžařské výcviky.

10. Výukové zájezdy do zahraničí.

11. Vícedenní  výukové programy pro 1.i 2.stupeň.

12. Akce s rodiči a pro rodiče.

13. Prevence proti sociálně patologickým jevům.

14. Aktivní zapojení do žákovského parlamentu – spoluúčast na vytváření profilu školy.

15.  Školní on line pokladna: dítě už nenosí do školy hotovost, přehlednost akcí

16.Internetová žákovská knížka: od 3.ročníku