Školní družina

Telefon: 380 426 108

Vnitřní řád ŠD - Vnitřní řád školní družiny 17.docx

Školní vzdělávací program ŠD - ŠVPŠD.pdf

Zápisním lístkem jste přihlásili Vaše dítě do školní družiny. Od té doby má Vaše dítě povinnost školní družinu navštěvovat. Na omluvení Vašich děti ze školní družiny, ještě jednou zdůrazňuji, prosím řádnou písemnou omluvenklu.

Školní družina je otevřena: ráno od 6:15 h do 7:15 h

 

                           po vyučování od 11:15 h do 16:00 h

 

Poplatek za školní družinu na 1. pololetí:

obdrželi jste složenku, jen ranní ŠD - 200 Kč

                                     celodenní - 500 Kč

Platba se bude strhávat z online pokladny.

Seznam věcí pro pobyt ve ŠD:

            - pití, svačinka

            - přezuvky, případně tepláky pro pobyt venku