Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice

Cehnice 105, 387 52

tel. ředitelna – 383 389 128 / mobil:  776 694 664

tel. sborovna – 383389173/ mobil: 778 715 804

IČ: 70994285

e-mail: zsmscehnice@seznam.cz

datová schránka: 6r8d7s

MŠ – tel: 383 389 124 (1.patro) , 380 426 109 (2.patro)

ŠD-  tel:380 426 108

ŠJ –   tel: 383 389 134

Vývařovna: 725 804 544

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Svazek obcí Dolního Pootaví, IČ  70919771, kontakt: Iva Chládková, tel. 724377978, pootavi@pootavi.cz