Mateřská škola

Jsme venkovská mateřská škola, pracujeme podle Školního vzdělávacího programu: Barevný rok – zábavný a kreativní. Nabízíme kvalitní standardní péči pro všechny děti školky od 2 let věku.

Naše mateřská škola je součástí Základní školy v Cehnicích. První třída byla vybudovaná spojením a upravením dvou bytových jednotek a nachází se v prvním patře zadní části budovy ZŠ. Věkové složení dětí je 2-5 let. Je zde třída s hernou, sociální zařízení, kuchyňka, tělocvična a šatna. V tělocvičně se rozkládají lehátka na odpočinek dětí.

Od září 2015 byla otevřena druhá třída MŠ ve druhém patře, která byla upravena z jednoho bytu. Věkové složení dětí je 5-7 let. Je zde herna, malá tělocvična a sociální zařízení. Šatna je společná se školní družinou.

O děti se starají čtyři pedagogičtí pracovníci, zázemí tvoří i kuchařka a ulízečka v jedné osobě. Zahradu a okolí MŠ spravuje školník ZŠ. Obě třídy jsou vzájemně provázány. Vypomáhají si při zajišťování provozu (nemocnost pracovnic, školení atd.) a děti využívají prostory obou tříd i v době hlavních a vedlejších prázdnin. Společně se děti obou tříd účastní také školy plavání, některých výletů, exkurzí a dalších aktivit a činností. Škola se rovněž snaží vycházet vstříc při různých druzích integrace.  Časté je i zařazování dětí s různými vývojovými poruchami, kdy se snažíme zařazováním motivačně vhodných programových bloků o vzájemné soužití těchto dětí. To, že jsme mohli těmto dětem v jejich začátcích pomoci, naplňuje nejen nás, zaměstnance školy, ale i všechny děti, které se zde tak nenásilně učí vzájemné toleranci, přátelství a pomoci druhému. Toto bohatství mezilidských vztahů zůstane pak v dětech zakódováno po celý život.

Aktuality

MŠ uzavřena, zrušené setkání s rodiči

MŠ uzavřena, zrušené setkání s rodiči

Rozhodnutím zřizovatele (Obec Cehnice) je od úterý 17. března 2020 v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 do odvolání UZAVŘENA mateřská škola. Dále je zrušeno setkání s rodiči v Infocentru - úterý 17. března 2020 -...

Plánované akce MŠ

Plánované akce MŠ

* 10. 2. 2020 v 10:15 hod Divadlo Zvoneček – „Muzikantská pohádka“ - cena 50,-Kč - představení proběhne u nás ve třídě (MŠ1) * 21. 2. 2020 představení začíná od 10:00 hod. Divadlo Matěje Kopeckého – „Nápady myšky Terezky“ - odjezd do MěKS Vodňany v 9:15 hod.,...

Pololetní a jarní prázdniny ve školce

Pololetní a jarní prázdniny ve školce

Provoz mateřské školy během blížících se pololetních a jarních prázdnin (od pátku 31.1. do pátku 7. 2. 2020) bude zajištěn v obvyklém rozsahu, ale vzhledem k předpokládanému nižšímu počtu dětí budou děti ve třídách spojené (MŠ1). Rodiče předškoláků, kteří plní...

MŠ – oznámení a plánované akce

MŠ – oznámení a plánované akce

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás souhrnně informovat o následujících skutečnostech a akcích MŠ: Školka mimo provoz o podzimích prázdninách + beseda o školní zralosti + screeningové vyšetření očí + výlet Hvězdárna ČB  Školka mimo provoz o podzimních prázdninách Vážení...

Ekoprogram MŠ

Ekoprogram MŠ

Dne 24. 9. 2019 naši školku navštívil pan Zdeněk Burghauser s Ekoprogramem pro MŠ. Nejednalo se o žádné divadélko, ale o představení s ekologickou tématikou, které bylo plně přizpůsobeno chápání a věku dětí. Děti přijímaly informace převážně zábavnou formou. V tomto...

Rozloučení se školkou

Rozloučení se školkou

Čas prostě neúprosně běží a co se nedávno zdálo, že je v nedohlednu, je najednou tady. Ještě před měsícem byly prázdniny tak daleko. A už jsou ne za dveřmi, ale ve dveřích. A děti ze školky, které si před měsícem ještě hrály na to, že půjdou do školy, děti, které byly...

Školkové tablo – vydáváme se na cestu

Školkové tablo – vydáváme se na cestu

I ve školce vzniklo malé tablo s předškoláky chystajícími se od příštího školního roku vydat se na čerstvou školní cestu. Držíme palce a těšíme se.

Fotogalerie