Základní škola

Jsme úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Škola se nachází v malé obci, kterou prochází silnice 1.třídy.

Základní škola má kapacitu 145 žáků a je dostupná žákům z přilehlých obcí: Bílsko, Drahonice, Dunovice, Paračov, Skály, Kuřimany, Jinín, Miloňovice, Kváskovice, Třešovice, Radějovice, školu však navštěvují i žáci z širšího okolí (Skočice, Vodňany, Strakonice, Písek).  Mateřská škola má spádový obvod stejný jako škola základní, pouze obec Drahonice má mateřskou školu vlastní. Kapacita mateřské školy je 48 dětí.

Ředitelkou školy je od 1.8. 2013 Mgr. Zuzana Drančáková – aprobace 1.st.ZŠ. 

Výuka probíhá ve dvoupatrové budově, která je rozdělena na dvě samostatné části ZŠ a MŠ s vlastními vchody, které jsou vnitřně propojeny chodbou. Celkově se v budově ZŠ nachází 9 kmenových tříd, v jedné z těchto tříd je zřízena odborná učebna pro výuku přírodovědných předmětů. Jedinou samostatnou učebnou je počítačová učebna. Po celé budově je zajištěna nadstandardní konektivita internetové sítě, třídy jsou vybaveny 3Boardy nebo interaktivními tabulemi, máme moderní výukové pomůcky. 

Mateřská škola se od šk. roku 2015/16 rozšířila na 2 třídy.

K budově patří i stavebně oddělená část, která slouží jako tělocvična a je v ní zázemí pro keramickou dílnu. Rekonstrukcí prošlo multifunkční hřiště i herní prvky na školní zahradě. Na pozemku v okolí vývařovny nově vznikla přírodní zahrada, kde mají své záhony i třídy základní školy. Další výpěstky z této zahrady se zpracovávají ve vývařovně školy

Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné

Ošetřovné zaměstnanci Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ...
Příjmačky SŠ

Příjmačky SŠ

V tuto chvíli nemáme žádné bližší informace o změnách v organizaci příjmaček na SŠ. Doporučujeme věnovat se přípravě, materiály můžete získat od vašich vyučujících.