ÚŘEDNÍ HODINY BĚHEM PRÁZDNIN: 26. 8. – 28. 8. 2019, 8.00 – 14.00
Schůzku mimo úřední hodiny je možné si domluvit telefonicky či emailem

+ 420 776 694 664
zsmscehnice@seznam.cz

Školní poradenské pracoviště

autor: Kvě 28, 2019

​Školní poradenské pracoviště je zřizováno školou a poskytuje poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům. V rámci své činnosti spolupracuje se školními poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně-pedagogická centra), orgány sociální péče o dítě, pediatry, úřady práce.
Činnost školního poradenského pracoviště vykonávají: výchovný poradce, metodik prevence, psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog a školní asistent.
Každý pracovník školního poradenského pracoviště má pravidelné konzultační hodiny, kdy je možné, aby ho žáci, zákonní zástupci žáků, případně pedagogové kontaktovali.