Školní poradenské pracoviště

​Školní poradenské pracoviště je zřizováno školou a poskytuje poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům. V rámci své činnosti spolupracuje se školními poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně-pedagogická centra), orgány sociální péče o dítě, pediatry, úřady práce.
Činnost školního poradenského pracoviště vykonávají: výchovný poradce, metodik prevence, psycholog a speciální pedagog.
Každý pracovník školního poradenského pracoviště má konzultační hodiny po předchozí telefonické domluvě.