Vstup do žákovské knížky

 
STŘEDA 17.4. - DOPOLEDNE BUDE ŽK mimo provoz. Děkujeme za pochopení
 
Pro mobilní aplikace: https://zscehnice.bakalari.cz/bakaweb
 
 
Pokud se nemůžete přihlásit do elektronické ŽK volejte, pište:  735 020 686, rostislavmarousek@seznam.cz
 
 
INTERNETOVÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
(Důležité INFORMACE a kroky k prohlédnutí známek a hodnocení)
 
... na této stránce odklikněte podtržený nápis.
 
1. Zadejte jméno, heslo a dostanete se na úvodní informační stránku.
 
2. Na horní liště je KLASIFIKACE - PRŮBĚŽNÁ KLASIFIKACE. Zde naleznete přehled předmětů a známek.
    Po vyvolání ikonek v pravém horním rohu uvidíte datum, váhu (důležitost známky), téma, dále známky s průměrem z daného předmětu.
 
4. Budeme také využívat lištu KOMENS. Slouží k psaní a čtení zpráv. Zde Vás učitelé budou informovat o akcích školy, výběru i zaplacení vstupného či autobusu,     ale také o hodnocení žáka - pochvaly, poznámky a další výchovná opatření.
 
5. O návštěvnosti žáků i rodičů jsou třídní učitelé informováni prostřednictvím lišty NÁSTROJE – PŘEHLEDY PŘIHLÁŠENÍ.