Vstup do žákovské knížky

14.5.2019 – nainstalována nová verze. Pro mobilní aplikace: https://zscehnice.bakalari.cz

  Pokud se nemůžete přihlásit do elektronické ŽK volejte, pište:  735 020 686, rostislavmarousek@seznam.cz

INTERNETOVÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA(Důležité INFORMACE a kroky k prohlédnutí známek a hodnocení) … na této stránce odklikněte podtržený nápis. 1. Zadejte jméno, heslo a dostanete se na úvodní informační stránku. 2. Na horní liště je KLASIFIKACE – PRŮBĚŽNÁ KLASIFIKACE. Zde naleznete přehled předmětů a známek.    Po vyvolání ikonek v pravém horním rohu uvidíte datum, váhu (důležitost známky), téma, dále známky s průměrem z daného předmětu. 4. Budeme také využívat lištu KOMENS. Slouží k psaní a čtení zpráv. Zde Vás učitelé budou informovat o akcích školy, výběru i zaplacení vstupného či autobusu,     ale také o hodnocení žáka – pochvaly, poznámky a další výchovná opatření. 5. O návštěvnosti žáků i rodičů jsou třídní učitelé informováni prostřednictvím lišty NÁSTROJE – PŘEHLEDY PŘIHLÁŠENÍ.