Výchovný poradce

Náplň práce

  • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
  • spolupracuje se školním psychologem, metodikem prevence, ostatními pedagogickými pracovníky a vedením školy
  • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, dětský diagnostický ústav, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
  • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
  • podílí se na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované
  • sleduje nadané žáky
  • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
  • zajišťuje poradenskou činnost pro vycházející žáky
  • zpracovává plán třídnických hodin

 

školní poradenské pracoviště

Kontakt

Mgr. Rostislav Maroušek
+420 735 020 686
rmarousek@zscehnice.cz