Šesťáci navštívili úpravnu vody

Jak si natočit vodu z kohoutku do sklenice samozřejmě ví každý, ale jak se to dělá, aby taková voda byla pitná a neublížila našemu zdraví? Tak na tuhle otázku hledali a našli odpověď šesťáci, kteří v rámci poznávání hydrosféry neboli vodního obalu Země navštívili úpravnu vody v Hajské u Strakonic.

Společně s průvodcem Luďkem Míkou z Technických služeb Strakonice, se žáci podívali na prameniště, odkud do úpravny přitéká surová voda. Taková voda však ještě zdaleka není vhodná k tomu, abychom ji pili. V objektu úpravny se šesťáci seznámili s procesem výroby nezávadné pitné vody. Úprava spočívá v čištění mechanickém, biologickém i chemickém. Vyčištěná voda je potom ještě dále dezinfikována, oxidována a provzdušňována. Teprve takto upravená a zdravotně nezávadná voda pokračuje vodovodním potrubím do vodojemů a odtud do domácností, kde už ji můžeme bezpečně pít. Obvykle s ní také splachujeme záchod, pereme prádlo, zaléváme zahradu, napouštíme bazény atd.

Na návštěvu úpravny vody proto žáci ještě navázali tvorbou “desatera” pro šetření pitnou vodou.