Seznam členů výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ Cehnice pro rok 2017/2018

 

 

 

 

 

Jméno členů        

 

 

Zástupce třídy

Pavel Pěsta   

Naďa Zimmelová 

Diana Uhrová

Petra Štolbová                                   

Hana Filipová

1. třída

2. třída  

3. třída

Eva Štolbová

4. třída

Lenka Turková

5. třída

Pavla Velíšková, Jaroslava Havlíková

6. třída

Marie Janáčková, Jitka Čechová

7. třída

 

8. třída

Martina Pištěková

9. třída

Jana Zronková

zástupce MŠ

Jana Grufíková

zástupce ZŠ

 

Přehled akcí SRPŠ ve školním roce 2015/2016

16. 9. 2015 - úhrada cestovného - Planetarium

16.10. 2015 - akce "Soutěž o nejhezčí hnětýnku"

13.11. 2015 - akce ZŠ a MŠ ve spolupráci se SRPŠ "Martinské slavnosti"

29.11. 2015 - akce OÚ ve spolupráci se SRPŠ a ZŠ "Zahájení adventu"

  4.12. 2015 - akce "Vypouštění balónků k Ježíškovi s přáníčky"

 28. 1. 2016 - IX. DĚTSKÝ SPOLEČENSKÝ PLES"

 20. 2. 2016 - "Maškarní rej" pro děti

 27. 2. 2016 - XIV. SPOLEČENSKÝ PLES - ve spolupráci se SDH a TJ Sokol

 23. 3. 2016 - akce "Velikonoční zajíček"

        červen - výlet MŠ a 1. třídy do "Pohádkové kovárny" - finanční příspěvek na dopravu autobusem


- během školního roku přispělo SRPŠ žákům 1. stupně ZŠ a dětem MŠ na plavecký výcvik pořádaný v období listopad 2015 - leden 2016
Návrh akcí SRPŠ na školní rok 2016/2017


Akce, které již proběhly:


14.10. 2016 - akce "Soutěž o nejhezčí hnětýnku"

11.11. 2016 - akce ZŠ a MŠ ve spolupráci se SRPŠ "Martinské slavnosti"

27.11. 2016 - akce OÚ ve spolupráci se SRPŠ a ZŠ "Zahájení adventu"

 9. 12. 2016 - akce "Vypouštění balónků k Ježíškovi s přáníčky"


Chystané akce:


31. 1. 2017 - X. DĚTSKÝ SPOLEČENSKÝ PLES"

  únor 2017 - Maškarní rej

 4. 3.  2017 - XV. SPOLEČENSKÝ PLES - ve spolupráci se SDH a TJ Sokol

duben 2017 - akce "Velikonoční zajíček"

červen 2017- finanční příspěvek SRPŠ pro ZŠ a MŠ "Dětský den"

červen 2017- SRPŠ uhradí MŠ náklady na dopravu - výlet


Dále SRPŠ přislíbilo přispět finanční částkou:

- na dopravu žákům 1. stupně ZŠ a dětem MŠ na plavecký výcvik - listopad 2016 - únor 2017

- na dopravu žáků 7. a 8. třídy - dílny v Písku, v rámci pracovních činností

- na nákup map - Mapa chráněných krajinných oblastí a Podrobná mapa ČR

 


Velikonoční zajíček

Dětský maškarní rej

Dětský společenský ples

I v letošním školním roce se ples vydařil. Připravili jsme zajímavý program. Děti se dobře bavily.

Foto najdete ve fotogalerii školy.

Vypouštění balónků

Každoroční soutěž o nejhezčí hnětýnku


  • Děti se svými maminkami a babičkami opět vytvořily krásné a jistě i dobré hnětýnky. Žáci z celé školy pak vybrali v každé třídě tu nejhezčí.
  • Na všech hnětýnkách si pochutnaly děti z Dětského domova v Písku a Dětského centra ve Strakonicích.

Výstava hnětýnek