MATERIÁLY VYTVOŘENÉ K DISTAČNÍ VÝUCE (PŘÍKLADY)

Stránka je průběžně doplňována, materiály jsou výběr, příklad, refereční ukázka.

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK

Příklady vlastních widgetů na Bookwidgets (s možností vyzkoušet)

Aktuálně mají vyučující anglického jazyka vytvořenou databázi několika set widgetů, které vzájemně sdílejí, importují a využívají v téměř každé hodině.

 

LISTENING: EASY – Very Hungry Caterpillar

LISTENING: VERY HARD – World’s Most Mysterious Book

READING: EASY – We Found a Hat 01

LISTENING: MEDIUM – Clair’s survey 01

VOCABULARY: MEDIUM – Homophones

VOCABULARY: MEDIUM – People around me

GRAMMAR: EASY – What time is it?

 

videodialogy

Nácvik otázek a odpovědí jako součást běžné výuky i individuálních hodin a intervencí.

 

PŘÍRODOPIS

NĚMECKÝ JAZYK

Prvouka

Příklad sady procvičovacích kartiček Flashcards na platformě Bookwidgets

PŘÍKLADY REFERENČNÍCH WEBOVÝCH STRÁNEK PRO ŽÁKY (E-LEARNING, PILOTNÍ VERZE): 

INSTRUKTÁŽNÍ MATERIÁLY (OBECNÉ)

PŘÍKLADY SAMOSTATNÉ PRÁCE ŽÁKŮ

Mix materiálů od talentovaných žáků i žáků s podpůrnými opatřeními.