AJ6 2021-02-24 Afternoon Activities: Helping my parents

HELPING INSIDE THE HOUSE – ROZŠIŘUJEME SLOVNÍ ZÁSOBU

vyčistit zrcadlo clean the mirror
vynést odpadky take out the trash
zamést podlahu sweep the floor
umýt nádobí wash the dishes
utřít prach z nábytku dust the furniture
vyprat oblečení v pračce wash the clothes in the washing machine
vysát podlahu vacuum the floor
umýt záchod clean the toilet

  Helping inside the house – MLUVÍCÍ OBRÁZEK, proklikejte si.

  Projeďte si nahlas kartičky

  SQUARE – pro velmi pokročilé

  Poslechněte si příběh, zatím bez obrázků. Dokážete zodpovědět následující otázky?

  1. Jaké postavy se v příběhu objevují
  2. Čím se zabývá ta první postava?
  3. Co by se přála ta druhá postava?
  4. Dokážete shrnout příběh do jednoho souvětí?

  Co máte umět a mít hotovo?

  • úkol z hodiny
  • zopakované kartičky a mluvící obrázek
  • zahraný Kahoot z toho článku
  • zopakované kartičky z předchozího článku