Anglická laboratoř praská ve švech

I v novém školním roce se rozběhl kroužek anglické laboratoře. Prvňáčci kroužek navštěvují ve čtvrtek od 13:00 do 14:00, starším dětem je anglická laboratoř otevřena každý pátek od 12:30 do 13:30.

Prvňáčci se hravou formou seznamují s cizím jazykem prostřednictvím básniček, písniček, vtipných říkadel a dalších zábavných aktivit. Pomocí obrázků a učebních pomůcek se seznamujeme také s novými slovíčky. A co jsme se s prvňáčky od začátku školního roku stihli naučit? Umíme se představit, říci, kolik nám je let, umíme vyjmenovat několik druhů ovoce a zeleniny, poznáme domácí zvířátka a díky básničce “Ten little fingers” umíme vyjmenovat různé části těla. Jsme velmi živí a baví nás pohybové hry. Jaké to jsou? Například “Simon says”, “The stork lost his cap”, Touch something…” a další. Největší zábavou jsou pro nás anglické hry na interaktivní tabuli a počítačová učebna. 

Starší děti, navštěvující kroužek v pátek, jsou již zkušenými angličtináři, neboť většina z nich chodila na kroužek v předešlém školním roce. Pracujeme převážně interaktivně, k čemuž využíváme počítačovou učebnu a notebooky. Všechny děti milují Kahoot. A co to vlastně je? Kahoot je volně přístupná aplikace vhodná pro procvičování učiva. V našem případě zejména probrané slovní zásoby. V počítačové učebně se soustředíme na rozvoj slovní zásoby, k čemuž využíváme flashcards, což jsou zvukové oboustranné karty, slovíčkové hry a poslechy. 

A jak nám to jde? Na to se můžete podívat ve fotogalerii. 🙂