Babiččino údolí  – krásný zážitek 4. třídy

Čtvrťáci se vydali na druhý konec republiky za dětstvím Boženy Němcové. Při přestupu z autobusu od Strakonic na vlak do České Skalice se seznámili s osobou Nicholase Wintona, jehož socha je na prvním nástupišti Hlavního nádraží. Naučili se orientovat v pražském metru, na velkém vlakovém nádraží a poté, co si našli správné nástupiště a vagón, pokračovali v cestě do České Skalice.

Vystoupili však o stanici dříve, v Jaroměři, kde pro ně byl připraven nádherný program “Vojákem v pevnosti Josefov”, při kterém si mohli projít pevnost a celé její podzemí. Po prohlídce pokračovali vlakem do cílové stanice a tam došli na břeh vodní nádrže Rozkoš, kde byli ubytováni ve dvou pohodlných mobilheimech.

Druhý den po rozcvičce a vydatné snídani vyrazili na celodenní procházku naučnou stezkou Babiččino údolí. Navštívili Barunčinu školu v České Skalici, zámek hraběnky Zaháňské, Rudrův mlýn v Ratibořicích, Staré bělidlo a došli až k zřícenině hradu Rýzmburk. Celkem měli v nohách krásných 15 km.

Cestu zpátky si pohodlně zkrátili místním autobusem. Večer zbylo  ještě dost sil na různé hry a opékání buřtů. Třetí den se cestou zpátky stačili stavit ještě na pražském Vyšehradě a sejít přes železniční most pěšky na autobus do Strakonic.

Byla to úžasná parta, která dělala naší škole dobré jméno a často byla lidmi, se kterými se setkala hodně chválena.