Bádáme potřetí

Na třetím badatelském setkání jsme se sešli v plném počtu, včetně paní učitelky Šárky Koštelové. Navázali jsme na naše predchozí mikroskopování, tentokrát již v podobě individuální práce s trvalými vzorky i vzorky samostatně připravenými.

V úvodu jsme si připomněli, jak vlastně mikroskopy fungují, z čeho se skládají, jak správně zaostřovat, jak pracovat s podkladovými sklíčky. To vše bylo už jen opakování, takže jsme měli dost času radovat se z toho, že dokážeme určit barvu očí octomilky, že zahlédneme chloroplasty a vysvětlíme si, k čemu slouží nebo že si samostatně připravíme vzorek.

Poté jsme přešli do makrosvěta a začali pracovat s odhadem, měřením a především vlastním tělem. Přeměřili jsme třídu, chodbu od schodiště až k ředitelně a přemýšleli, jak to vše souvisí se zvětšením mikroskopu. Příští setkání – pokud počasí bude přát, uskutečníme venku.