Badatelé zkoumají ucho a sluch

Druhé pololetí badatelského kroužku jsme začali téměř v plném počtu. Na iPadech jsme zopakovali německá čísla od 1 do 10 a základní barvy a zahráli si dvacetiotázkový Kahoot. Barvičky už nám jdou, na číslech ještě musíme zapracovat.

Hned poté jsme se pustili do zkoumání sluchu a ucha. Položili jsme si spoustu důležitých otázek o uchu a o tom proč a jak slyšíme. Na velkém modelu jsme objevovali bubínek, třmínek, kovadlinku a hlemýždě. Řekli jsme si také, jak je u člověka vymyšleno, že udržíme rovnováhu. Nakreslili jsme pár obrázků ucha uvnitř.

Zkoušeli jsme poznávat různé zvuky domácnosti – klíče, sprej, kroky, nádobí, záchod – a na závěr si zahráli Pexeso pro uši a dvě další postřehové hry.