Badatelské rovnováhohrátky

Badatelský kroužek v pondělí 21. března se nesl v duchu tématu rovnováha a těžiště.
Po německé kartičkové rozcvičce s ozvučeným pexesem bylo prvním úkolem postavit hliníkovou nápojovou plechovku na hranu tak, aby zůstala stát. Po chvilce bádání jsme na to všichni společně přišli, přestali vytvářet malá koupaliště a užívali si pohled na stojící plechovky, naplněné vodou právě tak akorát.
Když už jsme měli postavená akvária, připomněli jsme si také lom a odraz světla. Rybičky, květinky, postavičky, to vše s proměňovalo podle toho, jestli jsme ponořili fólii do vody, anebo ji drželi na suchu.
K rovnováhohrátkám také patří hrátky s vlastním těžištěm. Pokusili jsme se dotknout předmětů na zemi, zvednout se ze židle a udržet se na rukách.
Nadšená partička badatelek a badatelů celou dobu všechny aktivity vesele komentovala, a ani si pořádně nevšimla, o kolika fyzikálních jevech se během hodinky a čtvrt dozvěděla…