Badatelský víkend na chaloupkách

V pátek 1. dubna se trojice našich šesťáků vydala vlakem do Kněžic do ekologického centra Chaloupky na pobyt plný bádání.

Po čtyřhodinové cestě jsme šťastně dorazili do cíle. Chaloupky a okolí jsme si prošli společně s Martinem Křížem a seznámili se nejen s každým zákoutím a okolím, ale i s historií místa.

Potom už následoval velice bohatý program, kde se žáci seznámili s různými pomůckami, pokusy a měřením, které lze provádět. Večer nás venku čekala ohňová show. Druhý den jsme již v 6.30 byli připravení na ranní procházku s poslechem ptačího zpěvu, naučili jsme se některé ptáčky podle hlasu poznat a podařilo se nám i některé přilákat na hlas z telefonu.

Po snídani žáci navštívili následující stanoviště:

Ústav digitálních technologií :  seznámili se s možnostmi senzorů Vernier

Ústav pedologie a gravitace : zkoumání půdního odkryvu a gravitace pomocí petang.koulí

Výzkumné stanoviště pěvců: pozorování ptáků a určovací znaky, pozorování venku pomocí dalekohledů

Ústav dendrologie a dendrometrie: určování stromů a keřů a měření stromů

Ústav zoologický, oddělení pobytových znamení : určování různých „stop“, která zvířata po sobě v lese zanechají

Ústav hydrobiologický : odlov a určování bezobratlých

Po obědě a odpočinku se všichni seznámili s tím, jak správně vytvořit badatelskou otázku, vytvořit k ní hypotézu a pustit se do bádání. Každá skupina pak celé odpoledne věnovala vlastnímu výzkumu a v neděli svou práci představila a odprezentovala před sálem plným nadšených badatelů.

Myslím, že víkend žákům přinesl spoustu nových zážitků, poznatků, ale i kamarádů. Jediné, co nám trochu nepřálo, bylo počasí, ale několik vrstev oblečení navíc vše zachránilo. Myslím, že jsme si užili tu správnou a pořádnou zimu, která letos vůbec nebyla. A ty krásné tvary vloček, co nám přistávaly na čepicích, to byla nádhera.

Tak zase příští rok s jinou partou dětí.