Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

Ve středu 14. 9. 2022 navštívila naši školu česká spisovatelka Ivona Březinová, která píše knihy pro děti a mládež všech věkových kategorií a nejrůznějších žánrů. Žáci prvního i druhého stupně si se spisovatelkou povídali v průběhu tří vyučovacích hodin, kam chodili rozděleni do menších skupin. Žáci byli skvěle připraveni a kladli paní Březinové spoustu zajímavých otázek.

Toto je zpětná vazba třídní učitelky prvňáčků – Mgr. Aleny Baníkové:

“Dnešní den byl pro naše malé žáčky, kteří ještě číst neumí, dnem plným motivace. Návštěva známé dětské spisovatelky Ivony Březinové pro ně byla jistě zážitkem. Paní Březinová jim povídala, jak už se jako malá chtěla stát spisovatelkou a tento sen se jí splnil. Také pohovořila o ilustracích,  tisku kniha apod. Nakonec dětem přečetla ukázku z jedné ze svých knih a podle mého názoru je krásně nalákala k přečtení, protože knížka bude jistě napínavá. Za svou třídu moc děkujeme za nevšední setkání. “