Březnové kreativní hrátky 

Letošních třicet jedna březnových dnů jsme naplnili tvořivými aktivitami. Osmáci si vyzkoušeli, kolik času, úsilí, trpělivosti, přemýšlení a šikovnosti je nutné k tomu, aby vznikla kniha, v našem případě spíše knížečka.  

Vypůjčili jsme si dixitové kartičky s velmi zajímavými obrázky a z osmáků se na chvíli stali spisovatelé a pak ilustrátoři. Měli se pokusit vyprávět sen, ke kterému by se hodila ilustrace na kartičce. Potom mohli ještě doplnit vlastní ilustrace. Vzniklo několik miniknížeček s originálními příběhy a nápaditým výtvarným doprovodem. Už názvy knížek lákají k přečtení: Živá svíčka, V těle kočky, Podivná dívka, Následuj mě!, Nekonečný vesmír….  

Další březnové tvoření bylo inspirováno obrazy. K nim bylo třeba vymyslet vlastní příběh, aniž by žáci znali ten skutečný, díky kterému obraz vznikl. Tři dívky nechaly rozběhnout fantazii opravdu daleko a vznikly úžasné práce. 

Sedmáci pro ostatní spolužáky připravili hlavolam. Po přečtení mnoha citátů si vybrali ten, který se jim nejvíce líbil, a písmena jednotlivých slov poskládali do 3D objektů.  Odhalením správného postupu “čtení “ objektů a jejich uspořádáním do smysluplného pořadí žáci šesté třídy vyluštili hlavolam, bylo možné citát přečíst: 

 “Jeden dobrý přítel je lepší než sto příbuzných” 

Přes počáteční obavy a nejistoty v sobě každý nakonec objevil originálního malíře, spisovatele nebo sochaře, prostě kreativního umělce. 🙂