Cehnický cyklák 2022 – předodjezdové info

Všechny aktuální předodjezdové informace včetně formuláře k vyplnění naleznete v této příloze:

Cehnický cyklák 2022 – Předodjezdové info + Souhlasy