Celý svět v krabicích od bot

Šesťáci si v rámci výuky zeměpisu vyzkoušeli, jestli se do krabic od bot vejde celý svět. A povedlo se. Do kartonových krabic připravili prezentace jednotlivých biomů světa. Pokud v těchto dnech kdokoliv zavítá do šesté třídy, může se dozvědět zajímavosti o životě v oceánech a v tropických deštných lesích, přenést se přes savany a pouště do křovinatých oblastí středomoří, zjistit zajímavosti o úrodných stepích a přes opadavé lesy mírného pásu a hluboké lesy severské tajgy se dostat až do nehostinné tundry a míst, kde se střídá polárního den s polární nocí.

Protože každý z žáků se stal odborníkem na “svůj” biom, došlo také k vrstevnickému a mezitřídnímu učení. Šesťáci o přírodě v různých částech Země poučili nejen sebe navzájem, ale také své mladší spolužáky z prvního stupně.