Cesta do středu země

Během dvou společných předvánočních dnů podnikli páťáci dobrodružnou cestu – do středu Země. Pro výpravu si první den připravili několik nezbytných pomůcek, mezi které patřily litosférické desky a kontinenty, a provedli průzkumný výkop. Ten za hodinu práce ve dvou dosahoval hloubky 55 centimetrů v ideálním jílovitém terénu. Byť je zřejmé, že prokopat se do středu planety není tak docela možné, matematickými propočty zjistili, že metodou krumpáč-rýč-lopata by to beztak zabralo několik set let a tudíž by se toho nikdo z nás nedožil. Den zakončili nahlédnutím do statistik a faktů nejhlubších míst na zemi a debatou o tom, kudy by to vlastně bylo nejblíž.

Druhý den badatelé zahájili nakouknutím do známého Verneova románu o vstupu do zemského jádra skrze islandskou sopku a hned poté přistoupili k trochu reálnějšímu bádání a nechali explodovat několik vlastnoručně vyrobených sopek na nejrůznějších místech světa. V závěrečné spojovačce pak prověřili, co za dva dny vyzkoumali.