ČJ5 – PODSTATNÁ JMÉNA

PODSTATNÁ JMÉNA

názvy OSOB, ZVÍŘAT, VĚCÍ, VLASTNOSTÍ a DĚJŮ, ukazujeme si na ně TEN, TA, TO > příklady v mapkách

PODSTATNÁ JMÉNA

1 / KONKRÉTNÍ – můžeme je vnímat smysly, sáhnout na ně, cítit je, slyšet je (zvířata, osoby, věci…): štětec, sestra, most

2 / ABSTRAKTNÍ – to, co smysly vnímat nemůžeme (vlastnosti, děje, stavy…): chytrost, láska, historie

PODSTATNÁ JMÉNA / ČÍSLO

1 / JEDNOTNÉ  – jedna osoba, zvíře, věc (kočka, raketa, míč)

2 / MNOŽNÉ – dvě osoby, zvířata, věci (kočky, rakety, míče)

A / POMNOŽNÁ – ukazujeme si “množně” TY, TA a nevíme přesný počet, jednotné i množné číslo znějí stejně (housle, záda, dveře, plíce)

B / HROMADNÁ – zastupují skupinu / hromadu jednotlivých věcí, osob, zvířat (obecenstvo, drůběž, skot, stromoví, žactvo, listí)

C / LÁTKOVÁ – jsou nějaké látky / suroviny, které většinou dále zpracovávámě (voda, vzduch, zlato, mléko, dřevo, kov)