ČJ5 – PRAVOPIS HLÁSEK ve slovech

PRAVOPIS Ú / Ů

KDY PÍŠEME Ú (s čárkou)

1 / NA ZAČÁTKU SLOVA (úhoř)
2 / PO PŘEDPONÁCH (účtovat > vyúčtovat)
3 / U CITOSLOVCÍ / ZVUKŮ (hú, vrkú)
4 / U NĚKTERÝCH CIZÍCH SLOV (iglú, skútr, manikúra)
KDY PÍŠEME Ů (ů s kroužkem)
1 / UPROSTŘED SLOV (půda, hrůza)
2 / NA KONCI SLOV (domů, pět savců)

 

PRAVOPIS BĚ / BJE, VĚ / VJE, PĚ

KDY PÍŠEME “JE”

1 / PO PŘEDPONĚ, tedy pokud slovo samo (jeho kořen) začíná na “j” (obJET, vJEZD, obJEZD)
2 / Nejčastěji se jedná o slova odvozená od slov JET, JMOUT / JÍMAT, JEDNAT
KDY PÍŠEME “Ě”
1 / Ve všech ostatních případech, tedy pokud je “ě” uvnitř kořene, uvnitř slova (hvězda, zpěv, oběh)

PRAVOPIS MĚ / MNĚ

MĚ / MNĚ UVNITŘ SLOVA

1 / UPROSTŘED SLOV / V KOŘENI (síc, sto, prona, nástí, řit)
2 / PAMATUJEME SI JEN PÁR VÝJIMEK: vzpomněl (zapomněl, připomněl), domněnka, pomněnka)
MĚ / MNĚ NA KONCI SLOVA
1 / PŘÍDAVNÉ JMÉNO KONČÍ NA -MÝ (soukromý > soukro, strmý > str)
2 / SLOVESO KONČÍ NA -MÍ (ve 3. osobě, on, ona, ono / rozumí > rozut, umí > ut)
3 / PŘÍDAVNÉ JMÉNO KONCI NA -MNÝ (skromný > skromně, významný > významně)
4 / SLOVESO KONČÍ NA -MNÍ (zatemní > zatemnit / zatemnění, uzemní > uzemnit / uzemnění)