ČJ5 – SLOVESA

SLOVESNÝ ZPŮSOB

OZNAMOVACÍpracuje, píše, malujeme, šli jsme, budu spát… (tvoří všechny 3 časy = PŘÍTOMNÝ, MINULÝ, BUDOUCÍ)

ROZKAZOVACÍpřines, řekněte, seďme... (pouze pro 2. osobu jča mnč a pro 1. osobu mnč, neurčujeme čas)

PODMIŇOVACÍšel bych, šli by, kdybychom věděli, byl by jel, měl bys… (má dva druhy – PODMIŇOVACÍ PŘÍTOMNÝ – bych, bys, by, bychom, byste, by a PODMIŇOVACÍ MINULÝ – byl bych, byl bys, byl/a/o by, byli bychom, byli byste, byli/y/a by)

ONLINE CVIČENÍ – ZPŮSOB CV1

NEKONEČNÁ CVIČENÍ

URČOVÁNÍ SLOVES (HLEDÁNÍ) – CV 1

OSOBA A ČÍSLO – CV 2

ZPŮSOB – CV 3

ČAS – CV 4