ČJ5 – STAVBA SLOV

STAVBA SLOV

“slova se skládají z několika částí – mohou mít jednu, dvě i více”

KOŘEN = je základem slova, tvoříme / odvozujeme od něj slova příbuzná (kořen “les” > odvozené slovo “lesník”)

PŘEDPONA = připojuje se PŘED kořen a dává mu nový význam (PRAles, ZÁlesák)

PŘÍPONA = připojuje se ZA kořen a dává mu nový význam (lesNÍK, lesNICTVÍ)

KONCOVKA = je na samotném konci slova a pomáhá nám ho SKLOŇOVAT / ČASOVAT, tedy mění pády, osoby, čísla (lesY, do lesA, v lesE)

př. ZALESNĚNÝ > za / předpona + les / kořen + něn / přípona + ý / koncovka 

SLOVOTVORBA POMOCÍ ZKRACOVÁNÍ A SKLÁDÁNÍ

mrkněte do pracovního listu, jak vznikla slova jako maloměsto, trojúhelník, ČR nebo NATO:

2021-09-20 Skládání a zkracování I