ČJ5 – VÝZNAM SLOV

SLOVA MOHOU MÍT RŮZNÉ NEBO UNIKÁTNÍ VÝZNAMY, PROTO JE TŘÍDÍME / DĚLÍME:

1 – JEDNOZNAČNÁ (mají jen jeden význam, např. fyzika, pravopis)

2 – MNOHOZNAČNÁ (mají více významů, např. jazyk, koruna)

Ve vztahu k ostatním slovům pak máme další 3 SKUPINY:

1 – SYNONYMA (slova, která znamenají to samé, např. krásný – pěkný – hezký)

2 – ANTONYMA (slova, která znamenají opak, např. starý – mladý)

3 – HOMONYMA (slova, která stejně znějí, ale mají různé významy, např. bít – být, vír – výr)