ČJ5 – ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE

základ každé věty

tvoří ji PODMĚT (kdo, co?) a PŘÍSUDEK (co dělá?)

 

příklad: Na louce rostly stromy. (Kdo, co? = STROMY, co dělaly? = ROSTLY)

CVIČENÍ NA SHODU PŘÍSUDKU S PODMĚTEM: CV1

HLEDÁNÍ PODMĚTU A PŘÍSUDKU: CV2

DRUHY PODMĚTU

CVIČENÍ NA DRUHY PODMĚTU: CV3

DRUHY PŘÍSUDKU