ČJ9 AKTUÁLNĚ

PRAVOPIS PŘEDPON S, Z, VZ

Existuje několik pravidel – viz flashcards

A mnoho výjimek – tamtéž.

Procvičovat můžete v interaktivín widget (kde si ověříte i pravidla) nebo v některém z těchto online cvičení: CV1, CV2

SLOVESA

U sloves celkem určujeme 8 mluvnických kategorií – známe: OSOBA, ČÍSLO, ZPŮSOB, ČAS, ROD, VID, poznáme (9. ročník): TŘÍDA + VZOR

SLOVESNÉ TVARY mají několik druhů: a) jednoduché (seděl, čte, řekni, byl), b) složené (šel jsi, bude hrát, byli bychom spali), c) infinitiv = neurčitý tvar (zpívat, psát, být)

 

PŘEHLED MLUVNICKÝCH KATEGORIÍ + ODKAZY NA CVIČENÍ

PŘEJATÁ SLOVA

Přejatá slova se vymykají pravidlům, na která jsme zvyklÍ. Často se skloňují podle více vzorů nebo se v nich píší hlášky odlišné, než v českých slovech (př. Ú S ČÁRKOU UPROSTŘED SLOV, měkká i po tvrdých souhláskách nebo tvrdá y po měkkých). Nejedná se pouze o VÝJIMKY VE PSANÍ i/y, ale o pravopis obecně.

VELKÁ PÍSMENA

Možno podrobněji nastudovat na mnoha portálech, mj. umimecesky.cz včetně doplňkových cvičení přímo k jednotlivým okruhům velkých písmen – budeme procvičovat i společně, k samostudiu ZDE