CO2liga – slavnostní vyhlášení v Senátu ČR

24. 6. 2020 se někteří žáci 8. třídy zúčastnili slavnostního vyhlášení a předání certifikátů za celoroční celorepublikový školní projekt Co2liga zabývající se změnou klimatu. Byli jsme zařazeni mezi deset nejúspěšnějších škol v celé ČR a jako jedna z mála, která za všechny čtyři mise získala nejvyšší ocenění – Paříž +.


Mise nebyly jednoduché a za celoročním projektem jsou hodiny a hodiny práce.

  1. Poznej svého protivníka: seznámení s příčinami globální změny, dopady globální změny klimatu a adaptace na ní, vytvořili jsme nástěnku, prezentaci a výukový program pro žáky nižších ročníků.
  2. Zameť si na svém dvorečku se týkalo uhlíkové stopy každého z nás. Tu jsme si vypočítali a zjišťovali : co má na naší uhlíkovou stopu největší vliv a co je možné ovlivnit a změnit. Dále jsem si připravili kartičky různých potravin a i u nich sledovali jejich uhlíkovou stopu a diskutovali nad tím, co vše na ní má vliv. Opět jsme své výsledky přenesli na nástěnku a seznámili s informacemi ostatní žáky ve škole
  3. Zaměř se na svou školu – v této části jsme zjišťovali a vyhodnocovali způsoby naší dopravy do školy, zjišťovali spotřebu vody a energie ve škole a hledali způsoby jejich snížení. Proběhala taková inventura chodu školy.
  4. Udělej změnu – a tato část nás teprve čeká! Z inventury vyplynulo pár možností, které bychom chtěli dále zkoumat a hlavně zkusit najít řešení možných úspor.

Závěrečného vystoupení, pořádaného ekologickým institutem Veronica, se zúčastnilo několik významných členů vlády a proneslo pár slov k zúčastněným – většinou slova chválily a radosti, že se daným tématem zabývají a kolik zajímavé práce odvedli.

Hosty konference byl zástupce pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, paní senátorka Jitka Seitlová, ředitel Informačního centra OSN v Praze Michal Brož. Hostitel akce byl senátor Zbyněk Linhart.

Dále se představilo postupně všech deset pozvaných týmů, aby se představili a zhodnotili svoji celoroční práci.

Video, které vzniklo na závěr v době koronavirového období na dálku, a s kterým si velkou práci dal při jeho kompletaci bývalý žák naší školy Honza Janáček, mělo veliký úspěch a celý sál ho sledoval se zaujetím a dojetím v očích. Velmi cenné bylo i zapojení žáků, kteří již školu nenavštěvují a přesto jim není lhostejná nejen škola, ale ani myšlenka Co2ligy, které se účastnili již od šesté třídy. Za vše patří velký dík Janu Janáčkovi a Elišce Čechové a žákům osmé třídy.


Po slavnostním předání následoval veganský raut a komentovaná prohlídka historických částí Senátu, potom ještě na skok do Valdštejnské zahrady a hurá domů.

Ještě jednou děkuji žákům za odvedenou práci. Moc si toho vážím.

Šárka Koštelová