ČOV

Klima stezka aneb Putování panoše se žabkou

Projekt žáků ZŠ Cehnice

3. stanoviště

interaktivní mapa: KLIMA STEZKA

Putování panoše se žabkou – ČOV

„Velectěný Panoši, doba kdy bylo možné vypouštět odpadní vody rovnou do vodního toku je naštěstí pryč. Ani si nedovedeš představit, co nám žábám do potoka teklo. Ani Cehnice dnes už nejsou pozadu a mají vlastní obecní čistírnu odpadních vod. A tak se nám, i Cehnickému potoku tedy zase po dlouhé době bude dařit lépe. Kvak!“, zasnil se ukecaný obojživelník.
„A co je žábo vlastně ta čistírna? To jsem tedy ještě neslyšel.“ říká Panoš
„Odpadní vody jsou přivedeny obecní kanalizací k čistírně odpadních vod.“ začala s výkladem žába.
„Odpadní vody, to se přece normálně lije z okna, ne?“ diví se Panoš.
„To už dávno, ne! Hehehe.“ skřehotavě se směje žába. „A kanalizaci přeci už stavěli ve Starém Římě.“
„Tak už pokračuj, žábo.“ nedočkavě říká Panoš.
„Takže, čistírně nejprve odpadní voda přiteče do čerpací stanice, což je podzemní nádrž se dvěma
čerpadly, která střídavě vyčerpají vodu do vlastní čistírny. Vyčerpaná voda proteče přes hrubé čištění, kde se nejprve v lapáku písku usadí písek a kamínky. Hned potom voda proteče strojními česlemi, což je vlastně takový cedník, nebo mříž, kde se zachytí nečistoty větší než cca 6mm. Nečistoty jsou z česlí shrabávány do popelnice. Pak natéká voda do nádrží, kde se biologicky odstraní většina ostatního znečištění. V Cehnicích je pro biologické čištění takzvaný SBR. Zjednodušeně se dá říct, že je to soustava nádrží, ve kterých plavou bakterie, které se živí přiváděným znečištěním. Kromě potravy potřebují baterie spoustu kyslíku ze vzduchu, který je nutné do vody foukat. K foukání vzduchy se používají dmychala, což bývá u čistírny většinou ten nejhlučnější stroj. Odumřelé bakterie se dobře usazují a vyčištěná voda, zbavená většiny nečistot, odtéká pryč do potoka. Usazený kal se odtahuje do kalové nádrže, které je potřeba pravidelně vyvážet cisternou pryč. Většinou by se měl kal odvážet na větší čistírnu, kde se dále zpracovává. “ vychrlí žába na úplně tumpachového Panoše.
„No vidím, že se opravdu vyznáš, žábo.“ pokyvuje uznale hlavou panoš a vrtá mu hlavou jak asi vypadá taková bakterie….

Koukej a vzpomínej

před a po