COVID-19 MANUÁL PRO ŠKOLY

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021-22 vzhledem ke Covid-19 – provoz a testování (manuál):

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf