Třeťáci a čtvrťáci navštívili Záchrannou stanici Makov

Celkem dvě třídy, 3. a 4. naší školy, se vypravily autobusem dne 10. června ráno na návštěvu v Záchranné stanici živočichů Makov, která od roku 1993 přijímá velké množství zraněných, nemocných, nevyspělých a jinak handicapovaných živočichů z volné přírody. Tato stanice počátkem měsíce května přijala pět vajec čápa bílého, který hnízdil v Cehnicích a uhynul. Vylíhla se čtyři čápata, o která se tamní stará handicapovaná čápice Maruška, kterou naše škola na jeden rok adoptovala.

Žáci naší školy sbírali kaštany a žaludy, pěstovali sazenice rostlin. Získané peníze byly použity na podporu provozu stanice a na adopci, která byla cílem tohoto projektu. Při besedě se děti dozvěděly spoustu informací o způsobu života živočichů ve volné přírodě.  Děti se aktivně zapojily do environmentálně zaměřených her, soutěží a přírodovědných testů. Po besedě následovala prohlídka celé stanice a ukázka následné praktické péče. Na závěr děti viděly kroužkování ptáků a získaly informace o důvodech kroužkování a jeho přínosu ornitologům.

Projektový den byl zaměřen na ochranu, podporu a poznávání volně žijících živočichů. Pro děti byl velkým zážitkem. Přinesl spoustu vědomostí a dovedností, které využijí v dalším vzdělávání. Cílem projektu bylo podpořit u dětí zájem a empatii o zraněná a opuštěná zvířata, získání vědomostí a dovedností při záchraně a následné péči o ně.