Den na školní zahradě

Na úterý 15. září 2020 bylo v Cehnicích naplánováno přerušení dodávky elektrické energie v souvislosti s výměnou veřejného osvětlení. Odstávka se dotkla školy i vývařovny. Shodou okolností je v úterý v rozvrhu celá řada hodin informatiky. Den bez elektrického proudu jsme tedy využili k práci na školní zahradě, upravili všech dvanáct záhonů, překátrovali a navezli novou zem a začali upravovat i další části přírodní zahrady, kterou máme nyní od obce svěřenou do své správy.

Během vyučování a za skvělého podzimního počasí se na zahradě postupně vystřídaly všechny ročníky od prvňáčků až po deváťáky. Všichni se zapojili s velkou vervou.

Mimořádné úsilí tentokrát předvedli páťáčci, kteří během 45 minut dokázali zvládnout tolik práce, kolik by se slušelo na nějaký poslední ročník druhého stupně. Zahanbit se ovšem nenechal nikdo, prvňáčci, druháčci, třeťáci i čtvrťáci zbavili záhony plevele, šestka v úvodu dne určila tempo, sedmáci statečně dobývali horu nové země a přemisťovali ji skrz kátro, osmáci strávili na zahradě nejvíce hodin a deváťáci jako třída s největšími svaly se postarala především o těžkou práci.

Přírodní zahrada nyní vypadá opečovávaněji a pro letošek jsme tam ještě neřekli poslední slovo.